Ochrana osobních údajů na Marketplace LYNX

 

společnost eD system a.s. se sídlem Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 02580381 (dále jen „my“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících, uživatelích našeho webu a obchodnících, na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 

1.    Jaké osobní údaje zpracováváme?


Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty, hodnocení internetových obchodů a další obsah, který na náš portál vložíte. Při používání portálu také sledujeme, jaké produkty si prohlížíte a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození a pohlaví (pokud si je ve svém účtu nastavíte), uživatelské jméno, heslo a jeho hash;

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;

c) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, nákupní seznamy a oblíbené produkty, sledované produkty;

d) vložený obsah, kterým se rozumí vaše hodnocení internetových obchodů, recenze zboží, příspěvky v poradně, vyplněný dotazník spokojenosti s nákupem nebo jiný obsah, který vložíte za využití funkcionalitu našeho webu;

e) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste s objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;

f) údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

g) údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií;

h) odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;

i) údaje související s využitím zákaznického centra, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace a obsah zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy.

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?


Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro uveřejňování vložených příspěvků, sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše nabídky. Vaše údaje používáme také, pokud si objednáte zboží přes Marketplace a při řešení případných reklamací, pokud nám jejich zpracování ukládá právní předpis a také pro ochranu našich právních nároků. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

b) na základě vašeho souhlasu.
Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte, zda jste obchodníkem nebo pokud s námi jen komunikujete.

2.1 Pokud navštívíte náš web

2.1.1 Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají

    • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
    • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
    • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zajistili, že někdo nezneužije vaše připojení k našemu webu a nebude jednat místo vás;
    • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení:

   • ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují
    • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
    • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
    • přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu;
   • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít
    • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a dalších webových stránkách;
    • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
    • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, Instagram a Google, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí, jako je tlačítko „To se mi líbí“, funkce „Send to Messenger“ a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v čl. 3. tohoto dokumentu.

Pokud využití cookies a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete nastavení vašeho webového prohlížeče a po našem upozornění kliknete na jakýkoli odkaz na našem webu nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím využívání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče.

2.1.2 Využívání osobních údajů návštěvníků webu 

Údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

    • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;
    • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;
    • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z využívání našich služeb; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
    • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako je

    • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet),
    • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
    • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
    • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 4 let. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku dle čl. 6 tohoto dokumentu.

2.1.3 Vkládání recenzí internetových obchodů, zboží a dalších příspěvků

Pokud nám prostřednictvím našeho webu poskytnete hodnocení internetového obchodu, přidáte recenzi nějakého zboží, vložíte otázku nebo odpověď do poradny nebo využijete jinou funkcionalitu našeho webu umožňující zveřejňování uživatelského obsahu, využíváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašem nastavení (pokud se u nás zaregistrujete) a vámi vložených obsah ke zveřejnění na našem webu a ověřování autenticity vloženého obsahu; náš oprávněný zájem spočívá v poskytování hodnověrných informací veřejnosti, vč. uživatelských hodnocení, o internetových obchodech a zboží a dalších relevantních tématech.

2.1.4 Hlídání ceny, zasílání nových recenzí zboží a další druhy odběru informací

Pokud se prostřednictvím našeho webu přihlásíte k zasílání informací o snížení ceny zboží (hlídání ceny), nových recenzích vybraného zboží nebo reakcích na váš příspěvek v poradně, případně prostřednictvím dotazníku spokojenosti požádáte o zaslání reakce internetového obchodu nebo využijete jinou funkcionalitu našeho webu umožňující přihlášení k odběru požadovaných informací, udělíte nám tímto přihlášením svůj souhlas se zpracováním vašich identifikační a kontaktních údajů za účelem zasílání těchto požadovaných informací e-mailem. Tento souhlas je nezbytný pro přihlášení se k odběru informací a jejich zasílání, a pokud jej odvoláte, nebudeme vám moci informace nadále zasílat. Pro odvolání vašeho souhlasu můžete využít odkaz v patičce zasílaného e-mailu, nebo nás kontaktujte postupem pro uplatnění vašich práv popsaným v čl. 7 tohoto dokumentu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

2.2 Pokud se u nás zaregistrujete

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v čl. 2.1 tohoto dokumentu.

V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

2.2.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) a vámi vložený obsah (pokud přidáte recenzi, hodnocení nebo jiný příspěvek), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet a poskytovat vám funkcionality s ním spojené, zejm. automatickou evidenci vašich objednávek (a to i těch, které provedete s vaší e-mailovou adresou před vytvořením uživatelského účtu), recenzí, hodnocení a dalších příspěvků a ukládání historie dodacích a fakturačních adres. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu.
Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 4 let od posledního přihlášení k vašemu uživatelskému účtu.

2.2.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

    • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás,
    • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zobrazit na našem webu; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

 

Pokud to při registraci nebo později neodmítnete, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a vaše nastavení pro poskytování nabídek a reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) také použijeme vaše nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v čl. 2.1 tohoto dokumentu.
Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 4 let od posledního přihlášení k vašemu uživatelskému účtu. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku dle čl. 6 tohoto dokumentu.

2.3 Pokud u nás nakoupíte prostřednictvím služby Marketplace

Abyste u nás mohli vytvořit objednávku, navštívíte nejspíše náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v čl. 2.1. V případě, že u nás vytvoříte objednávku, pak navíc provádíme následující zpracování:

2.3.1 Zpracování z pozice zpracovatele

Pokud u nás nakoupíte prostřednictvím služby Marketplace, vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách shromáždíme jako zpracovatel pro internetový obchod, od něhož si zboží objednáváte. Tomuto obchodu proto vaše osobní údaje předáme, aby mohl vaši objednávku vyřídit.

2.3.2 Zpracování pro plnění smlouvy

Pokud u nás vytvoříte objednávku jako fyzická osoba, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s vámi vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

Jestliže u nás vytvoříte objednávku jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s vámi, znamená, že je použijeme zejména:

    • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly položky vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
    • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na změnu jejího stavu;
    • pro potřeby platby objednávky; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy, jak je popsáno v čl. 3. tohoto dokumentu;
    • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra, jak je popsáno v čl. 2.5 tohoto dokumentu;

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je uplatnění Garantovaného nákupu. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

2.3.3 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení (pokud se u nás zaregistrujete) a údaje o vašich objednávkách také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

    • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás,
    • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zobrazit na našem webu; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

Pokud to při registraci nebo později neodmítnete, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a vaše nastavení pro poskytování nabídek a reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 6 měsíců. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku dle čl.6 tohoto dokumentu.

2.3.4 Zpracování na základě plnění právních povinností 

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

    • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
    • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
    • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
    • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem, nejvýše po dobu 10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší.

2.4 Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje

    • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem; splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
    • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky.

Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku dle čl.6 tohoto dokumentu.

Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem, nejvýše po dobu 10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší.

2.5 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím zákaznického centra, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

    • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili objednávku a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;
    • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas,
    • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou vytvoříte objednávku nebo uplatníte reklamaci.

Osobní údaje si zejména z důvodu archivace komunikace, jejíž obsahem mohou být i smluvní požadavky obchodníků, uchováváme po dobu po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku dle čl.6 tohoto dokumentu.

2.6 Pokud jste obchodníkem

Pokud jste obchodníkem, můžeme zpracovávat vaše údaje, jak je popsáno výše a to v závislosti na tom, jestli jen navštívíte náš web, zaregistrujete se u nás nebo u nás třeba nakoupíte.

Na našem webu uveřejňujeme profily internetových obchodů obsahující základní informace o obchodech, jejich uživatelská hodnocení a diskuzi. Profil vašeho internetového obchodu můžeme na našem webu vést i bez vaší předchozí registrace. Pokud jste obchodníkem a zároveň fyzickou osobou, mohou údaje profilu vašeho internetového obchodu zahrnovat i vaše základních identifikačních a kontaktních údajů, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v poskytování hodnověrných informací veřejnosti o internetových obchodech. Pro tento účel můžeme vaše osobní údaje používat po celou dobu fungování vašeho internetového obchodu prodlouženou o období 1 roku, poté bude profil internetového obchodu anonymizován a osobní údaje odstraněny.

Pokud využíváte našich služeb pro obchodníky (např. Marketplace LYNX) a zároveň jste fyzickou osobou, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašem nastavení za účelem přípravy, uzavření a plnění smluv. Na profilu vašeho internetového obchodu pak můžeme v závislosti na využívané službě a vašem nastavení zveřejňovat i další informace. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k plnění uzavřených smluv. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Jestliže jste zástupcem obchodníka, který je právnickou osobou, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v ochraně našich právních nároků a naší vnitřní evidenci a kontrole.

Pokud jako obchodník využijete našich služeb, můžeme vaše identifikační údaje a kontaktní údaje používat jako naši referenci, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci a to po dobu využívání našich služeb prodlouženou o období 4 let.

3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?


Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme pouze našim zpracovatelům a společnosti GoPay. V rámci služeb Marketplace LYNX také zpracováváme vaše údaje pro naše partnerské internetové obchody jako jejich zpracovatel.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. V některých případech vystupuje také v roli zpracovatele pro jiné správce, a to když u našeho partnerského internetového obchodu nakoupíte přes Marketplace LYNX, jak je popsáno v čl. 2.3 tohoto dokumentu.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to:

 • v souvislosti plněním smlouvy s vámi našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v čl. 2.3 tohoto dokumentu, konkrétně
  • partnerským internetovým obchodům, které zajišťují vyřízení vaší objednávky a doručení zboží (identifikaci konkrétního obchodu se na našem webu dozvíte vždy ještě před odesláním objednávky),
  • společnosti GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, který provozuje platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou; pokud si u nás uložíte číslo vaší platební karty, budeme s touto společností v roli společných správců;
 • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v čl. 2.1.1 tohoto dokumentu, a to konkrétně:
  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
  • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha-Smíchov,  IČO 26168685;

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v čl. 2 tohoto dokumentu. 

Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory jako je mluvii.com s.r.o., IČ: 27405354 (služba chat mluvii);
 2. provozovatelé marketingových nástrojů jako je Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (služba Google Analytics), kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás;

4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?


Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. internetových obchodů nebo bank.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vámi v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv a nahráváním hovorů na call centru.

Pokud u nás vytvoříte objednávku, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy obdržet dodatečné údaje o objednávkách, od partnerských internetových obchodů, bank či našich partnerů provozujících platební systémy, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby nebo dokončení objednávky.

5. Předávání údajů mimo EU


Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v čl. 3 tohoto dokumentu můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, vč. zemí, které nezajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adresách http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497 a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?


Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

   • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
   • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat,
   • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
   • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz čl. 2 tohoto dokumentu).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

   • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
   • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl)
   • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
   • vzneste námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v části Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy (viz čl. 2 tohoto dokumentu). Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz čl. 2 tohoto dokumentu). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?


Pro případné dotazy, stížnosti nebo žádosti související se zpracováním vašich osobních údajů jsme vám k dispozici na adrese lynx@lynx.cz.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet na adrese lynx@lynx.cz.

Pokud se váš požadavek týká údajů o vaší platební kartě, které spravujeme společně se společností GoPay s.r.o., předáme váš požadavek této společnosti, která zajistí jeho vyřízení.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů


K dispozici je vám i náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Kromě zákaznického centra je vám ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat přes zákaznické centrum na adrese lynx@lynx.cz.